Consiliul de Administrație ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA

Iulian Cristian Bosoancă

Președinte C.A. numit in 6 mai 2021
Administrator neexecutiv reales în 28 aprilie 2021

Gicu Iorga

Administrator neexecutiv
Reales în 28 Aprilie 2021

Ion Cosmin Petrescu

Administrator neexecutiv
Numit în 28 aprilie 2021

Adrian-Florin Lotrean

Administrator neexecutiv independent
Numit în 28 aprilie 2021

Dragoș Valentin Neacșu

Administrator neexecutiv independent
Numit în 28 aprilie 2021

George Cristodorescu

Administrator neexecutiv independent
Numit în 28 aprilie 2021

Radu Mircea Florescu

Administrator neexecutiv independent
Reales în 28 aprilie 2021

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare

Comitetul de Strategie şi Guvernanţă Corporativă

Comitetul de Audit şi Risc