Noutăți

Noutăți

 

In cazul in care doriti sa fiti informati cu privire la noutatile publicate de Electrica – rapoarte curente, rezultate financiare, anunturi de organizare a teleconferintelor cu analistii si investitorii si alte informatii utile, va rugam sa transmiteti o solicitare la adresa ir@electrica.ro pentru a fi adaugat in lista noastra de distributie.

 

In data de 13 noiembrie 2020, ora 16:00 (ora Romaniei), Managementul Electrica organizeaza o teleconferinta pentru prezentarea Rezultatelor Financiare aferente trimestrului trei al anului 2020. Prezentarea, precum si toate detaliile legate de teleconferinta, se gasesc aici.

 

In data de 25 august 2020, Electrica a publicat notificarea de depasire a pragului de 5% din drepturile de vot ale Electrica de catre Fondul de Pensii administrat privat AZT Viitorul Tau, entitate administrata de Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP, controlata indirect de Allianz SE.  

 

In data de 14 august 2020, ora 16:30 (ora Romaniei), Managementul Electrica a organizat o teleconferinta pentru prezentarea Rezultatelor Financiare afente primul semestrul al anul 2020. Toate detaliile legate de teleconferinta se gasesc aici

 

In data de 29 iulie 2020, Electrica a publicat un comunicat referitor la indicatorii operationali-cheie aferenti primului semestru al anului 2020.

 

In data de 24 iulie 2020, Electrica a publicat un comunicat referitor la publicarea Codului de Guvernanta Corporativa revizuit.

 

In data de 17 iulie 2020, Electrica a publicat un raport curent referitor la schimbarea Presedintelui CA.

 

In data de 3 iulie 2020, Electrica a publicat Convocatorul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) pentru 21 august 2020, precum si doua rapoarte curente referitoare la aprobarea de catre CA Electrica a votului in favoarea fuziunii celor doua societati de servicii energetice din cadrul Grupului Electrica, respectiv la aprobarea de catre CA Electrica a votului in favoarea fuziunii celor trei societati de distributie din cadrul Grupului Electrica.

 

Urmare a solicitarilor din cadrul AGOA care a avut loc in data de 14 noiembrie 2019, prezentam actionarilor Analiza comparativa a evolutiei pretului actiunilor Electrica fata de principalele companii din energie listate si BET-TR – de la listare pana in prezent – document publicat in data de 18 decembrie 2019 

 

Cele mai recente rapoarte curente

Toate rapoartele curente se gasesc aici.

 

Cele mai recente AGA

 • Adunarea Generala a Actionarilor din 21 august 2020 a aprobat:
  • participarea Electrica in adunarea generala extraordinara a Servicii Energetice Muntenia S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatii absorbite Servicii Energetice Muntenia S.A. incepand cu data efectiva a Fuziunii, ca efect al Fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune
  • participarea in adunarea generala extraordinara a Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. si a Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatilor absorbite incepand cu data efectiva a Fuziunii, ca efect al Fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune
 • Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2020 a aprobat Situatiile Financiare pentru 2019 si Bugetele de Venituri si Cheltuieli, la nivel individual si consolidat, propunerea de dividend si alegerea unui nou membru al CA.
 • Adunarea Generala a Actionarilor din 14 noiembrie 2019 a aprobat Formularea unei actiuni civile in instanta pentru atragerea raspunderii persoanelor care au ocupat functiile de administrator si respectiv, de directori ai Societatii pentru obligatiile neindeplinite si/sau indeplinite necorespunzator, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat inregistrarea prejudiciilor retinute de Curtea de Conturi a Romaniei (CCR) si a respins restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, in timp ce sedinta AGEA nu a intrunit cvorumul.
 • Adunarea Generala a Actionarilor din 25 aprilie 2019 a aprobat situatiile financiare pe 2018 si bugetele pe 2019, la nivel individual si consolidat, propunerea de dividend si a respins propunerile privind Politica de remunerare a membrilor CA si limitele de remunerare ale directorilor executivi. De asemenea, AGA a aprobat declasansarea operatiunii de majorare de capital cu aportul in natura (9 terenuri) al Statului Roman si exercitarea dreptului de preferinta prin aport in numerar pentru restul actionarilor.

Toate documentele AGA se gasesc aici.

 

Cele mai recente rezultate

 • In data de 14 mai 2020, Electrica a publicat rezultatele pentru T1 2020. Documentele sunt disponile aici.
 • In data de 6 martie 2020, Electrica a publicat rezultatele pentru anul 2019. Documentele sunt disponibile aici.
 • In data de 28 februarie 2020, Electrica a publicat rezultatele preliminare pentru anul 2019. Documentele sunt disponibile aici.
 • In data de 15 noiembrie 2019, Electrica a publicat rezultatele pentru T3 2019. Documentele sunt disponibile aici.
 • In data de 14 august 2019, Electrica a publicat rezultatele pentru S1 2019. Documentele sunt disponibile aici.

Toate situatiile financiare periodice pot fi urmarite aici, iar prezentarile cu investitorii si analistii sunt disponibile aici

 

Raportul anual

 

In data de 30 aprilie 2020, Electrica a publicat Raportul Anual 2019.

In data de 30 aprilie 2019, Electrica a publicat Raportul Anual 2018.

Toate rapoartele anuale se gasesc aici.