Noutăți

Noutăți

 

In cazul in care doriti sa fiti informati cu privire la noutatile publicate de Electrica – rapoarte curente, rezultate financiare, anunturi de organizare a teleconferintelor cu analistii si investitorii si alte informatii utile, va rugam sa transmiteti o solicitare la adresa ir@electrica.ro pentru a fi adaugat in lista noastra de distributie.

 

In data de 15 aprilie 2021, Electrica a publicat Lista finala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al Societatii, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a acestora, precum si documentele de vot actualizate. Documentele sunt disponibile aici

 

Ca urmare a primirii, in data de 22 martie 2021, a unei cereri de suplimentare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din partea Mnisterul Energiei, in data de 26 martie 2021, Electrica a publicat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii. Acesta, impreuna cu documentele suport aferente ordinii de zi AGOA si AGEA, sunt disponibile aici

 

In data de 26 februarie 2021, Electrica a publicat situatiile financiare preliminare pentru anul 2020, la nivel individual si consolidat. Documentele sunt disponibile aici

 

In data de 11 februarie 2021, Electrica a publicat indicatorii operationali-cheie aferenti T4 2020. Documentele sunt disponibile aici.

 

In data de 18 ianuarie 2021, Electrica a publicat Calendarul Financiar pentru anul 2021.

 

In data de 4 ianuarie 2021, Electrica a publicat un comunicat referitor la incheierea procesului de fuziune a societatilor de distributie.

 

In data de 15 decembrie 2020, Electrica a publicat un raport curent referitor la alegerea Presedintelui CA si la stabilirea componentei comitetelor Consiliului de Administratie, precum si un raport curent referitor la continuarea colaborarii cu Directorul Distributie (CDO).

 

In data de 13 noiembrie 2020, ora 16:00 (ora Romaniei), Managementul Electrica a organizat o teleconferinta pentru prezentarea Rezultatelor Financiare aferente trimestrului trei al anului 2020. Prezentarea, precum si toate detaliile legate de teleconferinta, se gasesc aici.

 

In data de 25 august 2020, Electrica a publicat notificarea de depasire a pragului de 5% din drepturile de vot ale Electrica de catre Fondul de Pensii administrat privat AZT Viitorul Tau, entitate administrata de Allianz-Tiriac Pensii Private SAFPP, controlata indirect de Allianz SE.  

 

Cele mai recente rapoarte curente

 

Toate rapoartele curente se gasesc aici.

 

Cele mai recente AGA

  • Adunarea Generala a Actionarilor din 21 august 2020 a aprobat:
    • participarea Electrica in adunarea generala extraordinara a Servicii Energetice Muntenia S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatii absorbite Servicii Energetice Muntenia S.A. incepand cu data efectiva a Fuziunii, ca efect al Fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune
    • participarea in adunarea generala extraordinara a Societatii de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. si a Societatii de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. si exprimarea unui vot favorabil („pentru”) cu privire la aprobarea dizolvarii fara lichidare si radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatilor absorbite incepand cu data efectiva a Fuziunii, ca efect al Fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune
  • Adunarea Generala a Actionarilor din 29 aprilie 2020 a aprobat Situatiile Financiare pentru 2019 si Bugetele de Venituri si Cheltuieli, la nivel individual si consolidat, propunerea de dividend si alegerea unui nou membru al CA.

Toate documentele AGA se gasesc aici.

 

Cele mai recente rezultate

  • In data de 5 martie 2021, Electrica a publicat rezultatele pentru anul 2020. Documentele sunt disponibile aici.
  • In data de 15 noiembrie 2020, Electrica a publicat rezultatele pentru T3 2020. Documentele sunt disponile aici.
  • In data de 14 august 2020, Electrica a publicat rezultatele pentru S1 2020. Documentele sunt disponile aici.
  • In data de 14 mai 2020, Electrica a publicat rezultatele pentru T1 2020. Documentele sunt disponile aici.

Toate situatiile financiare periodice pot fi urmarite aici, iar prezentarile cu investitorii si analistii sunt disponibile aici

 

Raportul anual

 

In data de 30 aprilie 2020, Electrica a publicat Raportul Anual 2019.

In data de 30 aprilie 2019, Electrica a publicat Raportul Anual 2018.

Toate rapoartele anuale se gasesc aici.