Disponibilitatea rezultatelor la T1 2016 – Luni, 16 mai 2016, incepand cu ora 8:00 (ora Romaniei)

Luni, 16 mai 2016, incepand cu ora 8:00 (ora Romaniei), rezultatele la T1 2016 vor fi disponibile aici.

 

In data de 28 aprilie 2016 Electrica a publicat Raportul Anual 2015.

 

Dividend 2015

In data de  27 aprilie 2016 AGA a aprobat repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2015 si distribuirea de dividende catre actionarii Electrica.

 

 

Cel mai recente rapoarte curente

In  data de 12 mai 2016 Consiliul de administratie l-a desemnat pe  domnul Willem Schoeber preşedinte al comitetului de Strategie, Restructurare şi Guvernanţă Corporativă. De asemenea, la solicitarea ONRC, Consiliul a clarificat durata mandatului de administrator al domnului Willem Schoeber.

In data de 26 aprilie 2016, Consiliul de Administratie l-a numit pe domnul Willem Schoeber administrator provizoriu incepand cu data de 1 mai 2016.

 

In data de 5 mai 2016, Electrica a publicat un raport curent referitor la implicarea sa într-o investigație a Comisiei Europene privind potențial ajutor de stat in favoarea societății petrochimice Oltchim din România.

 

Toate rapoartele curente se gasesc aici.

 

 

Cele mai recente AGA

Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2016 a aprobat situatiile financiare ale Electrica si ale filialelor sale, schimbarea denumirii societatii, repartizarea profitului, cat si numirea auditorului financiar.

Adunarea Generala a Actionarilor din 31 martie 2016 a aprobat bugetele Electrica si ale filialelor sale si planul de investitii la nivel de Grup pentru anul 2016.

Toate documentele AGA se gasesc aici.

 

Cele mai recente rezultate

In data de 27 aprilie 2016, AGOA a aprobat rezultatele financiare pentru anul 2015. Documentele sunt disponibile aici.

In data de 22 martie 2016, Electrica a organizat o teleconferinta pentru investitori si analisti pntur prezentarea acestor rezultate. Prezentarea, cat si inregistrarea teleconferintei sunt disponibile aici.

Toate situatiilor financiare periodice pot fi urmarite aici, iar prezentarile cu investitorii si analistii sunt disponibile aici

 

 

Grupul ELECTRICA, lider în distribuţia şi furnizarea de energie electrică în România, a înregistrat în anul 2015 un profit net consolidat de 482 milioane lei, în creştere cu 69 milioane lei, respectiv cu 17%, faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul atribuibil acționarilor Electrica SA, excluzând partea atribuibilă acționarilor minoritari ai filialelor, este de 362,7 milioane lei, cu 22% mai mare decât în anul anterior.

Consiliul de Administrație al Electrica S.A. a avizat și a înaintat spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2016 propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,8600 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015.

 

Puteti citi aici intreg comunicatul de presa referitor la rezultatele financiare 2015.