Electrica a publicat convocatorul AGOA si AGEA pentru data de 26 octombrie 2017

In data de 4 septembrie 2017, Electrica a publicat convocatorul AGOA si AGEA pentru data de 26 octombrie 2017

 

 

In data de 11 august 2017, Electrica a publicat trei rapoarte curente referitoare la Numire Director Resurse Umane, Credite intragrup si Aprobarea planului de reorganizare din aria activitatii de distributie

 

 

In data de 11 august 2017, Electrica a publicat Situatiile financiare consolidate pentru S1 2017 si Raport Semestrul I 2017

 

 

In data de 14 iulie 2017, Electrica a publicat Incheierea unui Memorandum de Intelegere (in engleza Memorandum of Understanding) cu Fondul Proprietatea S.A.

 

In data de 9 iunie 2017, Electrica a publicat o Informare cu privire la cererea de chemare in judecata formulata de SAPE

 

Electrica a publicat Clarificari privind impozitul pe dividend pentru fondurile de investitii fara personalitate juridica.

 

Electrica a publicat Comunicatul privind plata dividendelor aferente anului 2016. Toate detaliile privind dividendele 2016 pot fi consultate aici.

 

Electrica a publicat Prezentarea rezultatelor la T1 2017 si inregistrarea conferintei web (in limba engleza)

 

 

In data de 28 aprilie 2017, Electrica a publicat Raportul Anual 2016, precum şi un raport curent referitor la numirea unui membru interimar in Consiliul de Administraţie.

 

Electrica a publicat Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) şi Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 27 aprilie 2017, precum şi aprobarea propunerii de dividend aferent anului 2016

 

Toate detaliile legate de Adunarea Generala a Acţionarilor din 27 aprilie pot fi găsite aici.

 

 

Prezentarea rezultatelor 2016 (varianta PDF – in limba romana)

Prezentarea rezultatelor 2016 (varianta PDF – in limba engleza)

 

 

 

 

Cele mai recente rapoarte curente

 

Toate rapoartele curente se gasesc aici.

 

 

Cele mai recente AGA

  • Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2017  a aprobat situatiile financiare ale Electrica – la nivel individual si consolidat, Raportul administratorilor pe 2016 – la nivel individual si consolidat, distribuirea profitului aferent exercitiului financiar 2016 si propunerea de dividend, Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2016 – la nivel individual si consolidat, precum si modificarea Actului Constitutiv.
  • Adunarea Generala a Actionarilor din 21 octombrie 2016  a aprobat numirea domnului Willem Schoeber ca membru independent in cadrul Consiliului de Administratie al Electrica SA, planul anual de investitii consolidat pe 2016 la nivelul Grupului Electrica (CAPEX) suplimentat si un nou Act Constitutiv.
  • Adunarea Generala a Actionarilor din 27 aprilie 2016 a aprobat situatiile financiare ale Electrica si ale filialelor sale, schimbarea denumirii societatii, repartizarea profitului, cat si numirea auditorului financiar.
  • Adunarea Generala a Actionarilor din 31 martie 2016 a aprobat bugetele Electrica si ale filialelor sale si planul de investitii la nivel de Grup pentru anul 2016.

Toate documentele AGA se gasesc aici.

 

 

Cele mai recente rezultate

  • In data de 10 martie 2017, Electrica a publicat rezultatele pentru anul 2016. Documentele sunt disponibile aici.
  • In data de 15 noiembrie 2016, Electrica a publicat rezultatele pentru T3 2016. Documentele sunt disponibile aici.
  • In data de 21 noiembrie 2016, a avut loc prezentarea rezultatelor la T3 2016. Documentele sunt disponibile aici

 

In data de 27 aprilie 2017, AGOA a aprobat rezultatele financiare pentru anul 2016. Documentele sunt disponibile aici.

Toate situatiilor financiare periodice pot fi urmarite aici, iar prezentarile cu investitorii si analistii sunt disponibile aici. .

 

 

Raportul anual

In data de 28 aprilie 2016 Electrica a publicat Raportul Anual 2015.