A fost aprobat planul anual de investiții la nivelul Grupului Electrica, în valoare de 859.690 mii lei

Adunările Generale Ordinară și Extraordinară Electrica SA

  • A fost aprobat planul anual de investiții la nivelul Grupului Electrica, în valoare de 859.690 mii lei
  • A fost prezentat Planul Strategic pentru perioada 2015-2018
  • Au fost aprobate limitele generale ale remunerației directorilor și a altor categorii de personal