Acţionarii Electrica au ales un nou Consiliu de Administraţie

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA legal și statutar întrunită la prima convocare, desfășurată în data de 14 decembrie 2015, a ales, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administrație, format din șapte membri