Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară Electrica SA – 27 aprilie

Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară Electrica SA – 27 aprilie

  • Aprobarea situaţiilor financiare ale Electrica pentru anul 2014, urmând să se plătească un dividend brut de 0.7217 lei pe acţiune în data de 15 Iulie 2015
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2015