Decizii AGOA – aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Electrica SA, legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2020, a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2019.