COMUNICAT DE PRESĂ – Hotărâri AGA, 27 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electrica SA a ales un nou Consiliu de Administrație.