Electrica, rezultate financiare pentru 2013 și T1 2014

Venituri de 5,2 miliarde RON in 2013 si 1,2 miliarde RON in T1, 2014

 

București, 30 mai 2014

 

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA” S.A. („Electrica”) anunță disponibilitatea situațiilor financiare consolidate auditate conforme cu IFRS-EU pentru anii încheiați la 31 decembrie 2013, 31 decembrie 2012 și 31 decembrie 2011, precum și a situațiilor financiare consolidate interimare neauditate la data și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2014.

 

Electrica, lider în distribuția și furnizarea de electricitate în România, a generat un profit net consolidat, excluzând participatiile minoritare, de 243 milioane RON la venituri de aproximativ 5,2 miliarde RON în anul 2013 și un profit net consolidat, excluzând participatiile minoritare, de 60 milioane RON la venituri de aproximativ 1,2 miliarde RON în primul trimestru din 2014.

 

EBITDA la nivel consolidat a fost de 222 milioane RON în primul trimestru din 2014, în comparaţie cu 180 milioane RON în primul trimestru din 2013. EBITDA la nivel consolidat s-a ridicat la 749 milioane RON, 647 milioane RON și 275 milioane RON în 2013, 2012 și respectiv, 2011.

 

“Credem că punctele noastre forte includ poziționarea ca lider în distribuția si furnizarea de electricitate pe piata din România, atât în termeni de cantitate de electricitate distribuită, respectiv furnizată, cât și după numărul de utilizatori, respectiv consumatori. Cadrul de reglementare stabil în care Grupul își desfășoară activitatea a asigurat, de asemenea, imbunatatirea profitului operational si mentinerea la un nivel stabil si predictibil a veniturilor si fluxurilor de numerar din exploatare în ultimii doi ani”, a declarat Ioan Roșca, Director General al Electrica.

 

Grupul Electrica a fost recent reorganizat, iar ca urmare a acestui proces, participațiile minoritare ale Grupului au fost transferate către o societate nou-înființată în scopul administrării acestor active, la care Statul este acționar unic.

 

Începand cu data de 29 mai 2014, documentele aferente situațiilor financiare mai sus menționate pot fi accesate, în română și în engleză, în format electronic, pe pagina de internet a societății https://www.electrica.ro/anunturi-electrica/.

 

Segmentul de distribuție al Electrica este reprezentat de Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A., Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A., Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A. și compania de servicii energetice Electrica Serv S.A. şi este limitat din punct de vedere geografic la regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud. Segmentul de distribuție operează în baza unor contracte de concesiune pe termen lung acordate de Ministerul Economiei, valabile până în 2054 si în baza unor licențe emise de ANRE, valabile până în 2027, care au opțiune de reînnoire pentru încă 25 ani. Electrica oferă, de asemenea, servicii de întreținere și reparații de echipamente și alte servicii auxiliare reţelei sale de distribuție și, într-o măsură mai mică, unor terțe părți prin intermediul filialei de servicii energetice Electrica Serv.

 

Pe segmentul de furnizare, Grupul deţine două licenţe emise de ANRE, una pentru Electrica Furnizare si cealalta pentru Electrica S.A., care mai au o durată de valabilitate de şapte ani și, respectiv, opt ani. Electrica Furnizare S.A. furnizează electricitate consumatorilor atât pe piața reglementată de electricitate (în regiunile în care operează filialele de distribuție ale Grupului), cât şi pe piaţa competitivă a energiei electrice (în toată România). Electrica S.A. este Parte Responsabila cu Echilibrarea pe piața de energie din România

 

Potrivit ANRE, în 2013 Grupul a distribuit 16,1 TWh de energie electrică, reprezentând 39% din cantitatea de electricitate distribuită în România, către aproximativ 3,6 milioane de utilizatori. De asemenea, potrivit ANRE, în 2013, Grupul a furnizat 9,7 TWh de energie electrică, reprezentând 22,1% din cantitatea de energie electrică furnizată în România, către aproximativ 3,56 milioane de consumatori finali.

 

Grupul operează în zone foarte populate și industrializate din România. La 31 martie 2014, Electrica opera o rețea de distribuție de 8.389 km de linii de înaltă tensiune, 45.643 km de linii de medie tensiune şi 134.834 km de linii de joasa tensiune.

 

Pentru informaţii suplimentare:

 

Andrada Busuioc, Manager – Corporate Division, GolinHarris Bucureşti,

 

ABusuioc@golinharris.com, (+40) 745 974 785.

 

Raluca Bulumacu – Relația cu Investitorii, Electrica,

 

Raluca.bulumacu@electrica.ro, (+40) 731 796 111