Începând cu luna mai, compania îşi modifică denumirea în Societatea Energetică Electrica SA

Vă informăm că prin hotărârea nr. 3/27.04.2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrica SA a fost modificată denumirea companiei noastre din Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica SA în Societatea Energetică Electrica SA. Toate celelalte date de identificare a companiei rămân neschimbate.