Interviu acordat de Michiel Boersma, membru în Consiliul de Administraţie al Electrica SA, cotidianului Bursa

 Michiel_Boersma_foto_1

 
“Acţionarii trebuie să lase managementul directorilor executivi”

 

Reporter: De ce aţi acceptat să fiţi membru în Consiliul de Administraţie al Electrica SA?
Michiel Boersma: În luna august a anului trecut, am fost abordat de un agent de recrutare, care m-a întrebat, în numele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dacă sunt interesat de o poziţie în Consiliul de Administraţie al Electrica SA. Înainte să accept nominalizarea, am fost la Bucureşti şi am discutat cu domnul Ioan Roşca, directorul general al Electrica, cu domnul Răzvan Nicolescu, pe atunci ministru al Energiei, dar şi cu domnul Crăciun de la BERD. Am citit şi prospectul de listare a companiei. În urma acestor întâlniri, mi-am făcut o imagine clară asupra provocărilor cu care se confrunta Electrica după listare.
Am acceptat nominalizarea din două motive. Un prim motiv este pentru că am experienţă în cadrul companiilor de distribuţie a electricităţii, prin activitatea pe care am desfăşurat-o în perioada 2003-2010 în calitate de director general al Essent, cea mai mare societate de utilităţi din Olanda şi pentru că am crezut că sunt capabil să contribui la dezvoltarea Electrica.
Cel de-al doilea motiv este că BERD a dorit să introducă principiile occidentale ale guvernanţei corporative în cadrul Electrica şi în companiile româneşti. Cum eu am experienţa necesară cu funcţionarea consiliilor de administraţie din alte ţări (SUA, Franţa, Suedia, Finlanda, Belgia, Germania şi Olanda) şi întrucât sunt şi profesor de guvernanţă corporativă pentru companiile de utilităţi în cadrul Universităţii TIAS din Olanda, am considerat că pot să-mi aduc o contribuţie importantă în Electrica, în acest domeniu.

Reporter: Care este viziunea dumneavoastră asupra viitorului Electrica pe piaţa noastră de energie, dar şi pe piaţa regională?
Michiel Boersma: Viziunea Electrica este să-şi extindă cota pe piaţa de distribuţie şi furnizare a energiei, atât în România, cât şi în regiune. Subscriu pe deplin la această viziune şi cred că Electrica îşi poate realiza acest plan de dezvoltare prin investiţii prudente în reţelele sale, prin achiziţia, la un preţ corect, a unor companii româneşti sau străine, care vor fi scoase, la un moment dat, la vânzare, dar şi prin furnizarea de servicii excepţionale clienţilor săi într-un mod sigur, fiabil, accesibil şi durabil. Acest plan va aduce plus valoare pe termen lung acţionarilor Electrica.

Reporter: Electrica dispune de lichidităţi importante de la listare, dar nu a făcut investiţii mari în ultimul an. Care credeţi că sunt oportunităţile investiţionale actuale pentru Electrica, astfel încât acţionarii holdingului să obţină plus valoare?
Michiel Boersma: Electrica a analizat mai multe posibilităţi de achiziţii şi caută în continuare oportunităţi. Din păcate, încercările noastre de achiziţie nu au avut succes, parţial pentru că preţul nu a fost unul corect, dar şi pentru că vânzătorul s-a răzgândit. Am auzit adesea că Electrica trebuie să cheltuiescă banii de care dispune. Reamintesc care este prospectul de listare.

Documentul menţionează că Electrica va investi în reţelele de distribuţie pentru a-şi îmbunătăţi performanţa operaţională. Asta trebuie să facă societatea. Mai mult decât atât, în prospect scrie că trebuie ca Electrica să-şi dezvolte afacerea. Cu siguranţă vom face asta, dar nu cu orice preţ. Să cheltuieşi bani este foarte uşor, dar cheltuirea prudentă şi responsabilă este cu totul altceva şi necesită şi oportunităţile potrivite.

Reporter: Care sunt realizările companiei după primul an de la listare?
Michiel Boersma: Am pregătit, cu ajutorul unor consultanţi de renume, un plan de restructurare, care este gata să fie lansat. Ca în orice proces de restructurare, planul presupune un nou comportament, un nou sistem de valori, noi competenţe şi noi oameni. Ca să ne atingem scopul, avem nevoie de un nou sistem de remunerare. Acest nou sistem va trebui aprobat de către acţionari, sperăm în AGA care este programată în această săptămână.
De asemenea, am implementat în cadrul Electrica noi proceduri privind guvernanţa corporativă, care instituie noi valori şi un nou comportament al personalului, cu un nou regulament pentru board şi pentru comitetele sale. De asemenea, am întocmit un plan strategic pentru perioada 2015-2018, pe care l-am prezentat acţionarilor. Din punct de vedere financiar, suntem în linie cu planificările.

Reporter: De ce alte măsuri mai are nevoie Electrica pentru a se reforma?
Michiel Boersma: Cum am menţionat, avem deja un plan de restructurare. Ca parte a acestui plan, dorim înfiinţarea unui nou centru comun de servicii. Mai mult, trebuie să evaluăm structura mai largă de guvernanţă corporativă a Electrica SA, care, practic, este un holding cu mai multe subsidiare, care au propriile consilii de administraţie. După cum vă imaginaţi, o astfel de structură nu este foarte eficientă.
Am observat că, în general, în România, se ţin des Adunările Generale ale Acţionarilor. Din experienţa mea, managementul executiv (directorul general şi echipa sa de conducere) este cel care conduce efectiv compania, iar Consiliul de Administraţie este responsabil în faţa acţionarilor că executivul face asta într-un mod responsabil, prudent şi într-o manieră transparentă. Consiliul de Administraţie acţionează în numele acţionarilor.
Dar în România lucrurile nu stau chiar aşa. Companiile sunt conduse prin decizii ale AGA. Nu se mai poate continua aşa. Acţionarii trebuie să lase managementul pe mâna directorilor executivi şi controlul în sarcina Consiliului de Administraţie. Acţionarii trebuie să se întrunească doar pentru aprobarea deciziilor importante. Aşa se întâmplă în Occident, iar România mai are cale lungă de parcurs în acest sens.

Reporter: Sunteţi mulţumit de managementul Electrica şi de stadiul implementării guvernanţei corporative în companie?
Michiel Boersma: Sunt mulţi oameni muncitori, experimentaţi şi pasionaţi în Electrica, dar poate fi asimilată şi experienţa practicilor occidentale din zona de operaţiuni, pe contorizare inteligentă, management al activelor şi guvernanţă corporativă. Cum am mai spus, în zona guvernanţei corporative au fost implementate mai multe proceduri noi dar şi majoritatea acţiunilor agreate cu BERD, în timpul listării de anul trecut, în cadrul Planului de Acţiune pentru Guvernanţa Corporativă.

Reporter: Care este rolul Consiliului de Administraţie în cadrul companiei?
Michiel Boersma: Consiliul de Administraţie al Electrica are un singur nivel, format din administratori neexecutivi. Practic, Consiliul Electrica supraveghează şi aprobă anumite acţiuni ale directorilor executivi, dă sfaturi directorilor, angajează directori cu contracte de mandat şi îşi pune la dispoziţie reţeaua de contacte în cazul în care societatea are nevoie de acest lucru.

Reporter: Membrii Consiliului de Administraţie au componentă variabilă de remunerare, conform performanţelor obţinute?
Michiel Boersma: În prezent, membrii boardului au o remuneraţie fixă, cu o componentă variabilă legată de anumiţi indicatori de performanţă. În AGA de săptămâna aceasta a Electrica este propusă schimbarea acestui sistem cu unul bazat pe remunerarea participării. Acest lucru înseamnă că membrii Consiliului de Administraţie vor primi o remuneraţie fixă şi încă un onorariu pentru fiecare şedinţă la care participă. Acesta este un sistem mai bun întrucât cel care presupune remunerarea cu o componentă variabilă invită la un comportament greşit întrucât este legat de anumiţi indicatori ce trebuie atinşi pe parcursul unui an. Dar cum aceşti indicatori sunt orientaţi pe termen scurt, iar Consiliul trebuie să se îngrijească de performanţa pe termen lung a companiei, în general companiile de utilităţi din Europa de Vest nu oferă remuneraţii variabile legate de indicatorii de performanţă.

Reporter: Care sunt cele mai importante elemente care pot ajuta Electrica să atingă performanţa altor companii similare din Occident?
Michiel Boersma: În primul rând, angajaţii Electrica trebuie să se instruiască, să citească reviste internaţionale de specialitate, şi să participe la conferinţe de specialitate internaţionale. În al doilea rând, Electrica ar putea compara performanţele sale cu cele ale companiilor de utilităţi din Europa de Vest şi ar putea să evalueze elementele de diferenţiere, ca să micşoreze decalajul. Electrica ar putea înfiinţa un program de schimb de experienţă cu companii de utilităţi din Europa de Vest pentru transferul de cunoştinţe. Există deja contacte între directori de la Electrica şi o companie olandeză de electricitate.

Reporter: Există presiuni politice asupra Consiliului de Administraţie al Electrica?
Michiel Boersma: Statul român este în continuare cel mai mare acţionar al Electrica SA, cu puţin sub 50% din companie. În conformitate cu regulile bunei guvernanţe corporative, boardul trebuie să-i trateze pe acţionari în mod egal. Dar, de asemenea, suntem conştienţi că acţionarii cu deţineri importante au o influenţă mai mare decât micii acţionari. Aşa că trebuie să ascultăm cu atenţie care sunt argumentele marilor acţionari atunci când aceştia doresc ceva.
Dar, în egală măsură, aici există o responsabilitate importantă pentru marii acţionari, care întotdeauna trebuie să se asigure că acţionează în interesul companiei.
Boardul unei companii trebuie să aibă grijă, însă, de interesul respectivei societăţi, de toţi acţionarii şi de mediul în care operează compania.