Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice ALBA