Contact

Societatea Energetică Electrica S.A.

Adresă:
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucureşti, 010621

Email: office@electrica.ro

Tel.: 021.208.59.99

Fax: 021.208.59.98

CIF: RO 13267221, J40/7425/2000

Capital social: 3.459.399.290 LEI

 

 

Pentru solicitările de presă, ne puteţi contacta prin intermediul adresei de email comunicare@electrica.ro.

Vă rugăm să specificați datele dumneavoastră de contact (numele publicaţiei media, numele dvs., numar de telefon, email).

 

Pentru informaţii cu privire la politica de CSR sau pentru depuneri de proiecte pentru finanţare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: csr@electrica.ro.

 

 

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A, companie a Grupului ELECTRICA,  oferă servicii de distribuţie a energiei electrice pentru utilizatorii conectaţi la reţea, consumatori şi producători de electricitate din centrul României, prin intermediul celor şase sucursale de distribuţie – SDEE, în judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.

Adresa:

Str. Pictor Luchian nr. 25,  Brasov, judeţul Brasov, cod 500193

Tel: 0268 305 999

Fax: 0268 305 004

Email: office.tsd@distributie-energie.ro

www.distributie-energie.ro

 

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A este operatorul principal de distribuţie în nord-vestul României.
Prin cele şase sucursale – Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa, Zalău – reprezintă peste 100 de ani de tradiţie în distribuţia energiei electrice.
Viziunea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.(SDEE TN) este de a se dezvolta, ca lider de piaţă pe segmentul de distribuţie a energiei electrice la nivelul zonei de Nord-Vest a Transilvaniei, prin adaptare permanentă la cerinţele pieţei de energie electrică, prin profesionalism şi responsabilitate.

Adresa:

Str. Ilie Macelaru, nr 28 A, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400380

Tel: 0264-205069

Fax: 0264-205998

Email: electricatn@tnd.electrica.ro

www.distributie-energie.ro

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord

Din punct de vedere organizatoric, Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A înglobează șase sucursale de distribuție: Brăila, Buzău, Focşani, Galaţi, Ploieşti şi Târgovişte.

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. doreşte să-şi menţină imaginea şi reputaţia câştigate pe actuala piaţă concurenţială din România, prin asigurarea unor servicii de calitate în domeniul distribuţiei energiei electrice, prin îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei proceselor sistemului de management integrat.

Adresa:

Str. Marasesti nr. 44, Ploieşti, judeţul Prahova, 100024

Tel: 0244 405 001

Fax: 0244 405 004

Email: office.mnd@distributie-energie.ro

www.distributie-energie.ro

ELECTRICA FURNIZARE

 

ELECTRICA FURNIZARE SA, filială a Grupului ELECTRICA, s-a înființat în data de 22.07.2011, în conformitate cu prevederile HG 930/01.09.2010, prin fuziunea fostelor filiale ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord, ELECTRICA Furnizare Transilvania Nord și ELECTRICA Furnizare Transilvania Sud.

ELECTRICA FURNIZARE SA are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, iar ca obiecte secundare, alte prestări de servicii.

Adresă:

Şos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736, București

Fax : 0372.778.528

Email: office@electricafurnizare.ro

www.electricafurnizare.ro

Punctul de Lucru București

Sediul : București, str. Știrbei Vodă nr. 95, bl. 25B, parter, sector 1, cod poștal 010118

Telefon: 0372.442.192

Fax : 0216.371.122

 

ELECTRICA SERV

 

Electrica Serv, filială a Grupului Electrica, este unul dintre cei mai performanţi prestatori de servicii energetice din România, propunându-si totodata sa devina un concurent important pe piata externa.

Din punct de vedere structural Electrica Serv – S.A. este concepută astfel încât să acopere întregul volum de lucrări necesare întreţinerii şi dezvoltării reţelelor şi instalaţiilor electroenergetice din zonele de nord şi centrale ale ţării. Electrica Serv – S.A  este reprezentată în teritoriu de 3 Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică.

Adresa:

Sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, 011736, Bucureşti

Tel.: 021 306 5002; 0372 050 002

Fax: 021 306 5004; 0372 050 104

E-mail: secretariat@electricaserv.ro

www.electricaserv.ro